ĐIỀU TRỊ CHỈNH HÌNH NGOẠI KHOA ĐỐI VỚI SỰ BIẾN DẠNG CỦA HÀM VÀ MẶT.

  • Gần đây, sau khi phẫu thuật hở môi và hàm ếch, chúng tôi cũng tiến hành khám kiểm tra sự phát triển của hàm, và khớp cắn v.v, đồng thời tiến hành điều trị đối với các trường hợp cần thiết, vì thế so với ngày xưa thì trường hợp làm di động xương hàm trên và xương hàm dưới bằng phẫu thuật trở nên ít đi, lượng di động cũng trở nên ít đ
  • Nhưng, xử trí đối với sự biến dạng của hàm và mặt mà nguyên nhân do việc kiểm tra sự phát triển của xương hàm và khớp cắn sau khi phẫu thuật hở môi và hàm ếch, và sự tăng trường yếu kém rõ rệt của hàm không được tiến hành thường xuyên, sẽ được tiến hành sau khi sự tăng trường của xương hàm kết thúc.
  • Ở cơ sở của chúng tôi, tiến hành di động về phía trước xương hàm trên bằng thủ thuật cắt xương kiểu Le Fort I, và di động về phía sau xương hàm dưới bằng thủ thuật cắt xương hàm dưới.
  • Ngoài ra, tùy theo trường hợp, có khi chờ cho xương trưởng thành cũng có trường hợp tiến hành cả hai. Hơn nữa, ở thời kỳ này cũng có khi tiến hành cấy ghép xương ở chỗ khe hở hàm sau khi đã khuếch đại cung nướu răng bằng điều trị chỉnh hình răng.